சாய் பாபா மகா சமாதி திறப்பு

Saturday, 16 July 2011

சாய் பாபா மகா சமாதி திறப்பு


சாய் பாபா மகா சமாதி திறப்பு

சத்ய சாய் பாபாவின் மகா சமாதி இன்று திறக்கப்பட்டது. பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் அவருடைய சமாதிக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்.
Reactions:

0 comments :

Post a Comment