காதல் எண்ணத்தை இயற்கையில் தூண்டும் ஒருபாடல்

Saturday, 14 April 2012

காதல் எண்ணத்தை இயற்கையில் தூண்டும் ஒருபாடல்


காதல் எண்ணத்தை இயற்கையில் தூண்டும் ஒருபாடல் 

தாய் மனசு படத்தில் வரும் இந்த பாடல் காதல் எண்ணத்தை இயற்கையில் இயல்பாகவே தூண்டுகிறது. ஒரே ஒரு முறை இந்த பாடலை கேட்டுபாருங்கள். உண்மை என்றால் தயவு செய்து உங்கள் விமர்சனத்தை கூறுங்கள்.
Tamil Movie Song - தாய்  மனசு   - தூதுவளை.
Reactions:

0 comments :

Post a Comment